Stefan Hall

Stefan Hall

#21 på Kommunfullmäktige i Kumla

Stefan Hall heter jag, bor i Kumla och är medlem i Livsmedelsarbetareförbundet.

Jag är ensamstående lagerarbetare och förtroendevald inom Livsmedelsarbetareförbundet. Jag har uppdrag både lokalt, regionalt och centralt. Jag ställer upp till val eftersom jag anser det vara viktigt att fler arbetare engagerar sig politiskt så våra frågor finns med på den politiska agendan.

Därför ställer jag upp

Eftersom jag är engagerad fackligt så står frågor angående näringsliv i allmänhet och livsmedelspolitik mig varmt om hjärtat. Landets självförsörjningsgrad måste höjas då vi är alldeles för beroende av import idag, och har varit så alldeles för länge. Där finns det saker att göra både kommunalt, regionalt och på riksnivå. Se till att handla svenska produkter i första hand, producerade av anställda med schysta villkor (närproducerat där det finns möjlighet).
Jag är även förvissad om att vi måste slå vakt om hyresrätter som boendealternativ och då via allmännyttan. Jag ställer mig frågande till varför det måste byggas bostäder där arbetare i stort sett inte har råd att bo, det måste finnas andra alternativ.
Jag brinner även för hela vårt skattefinansierade välfärdssystem som monterats ner alldeles för långt. Här måste vi få till en förändring, vilket S redan har påbörjat arbetet med. Jag hoppas innerligt att vi får fortsätta med det arbetet efter valet, för alternativet känner vi redan alltför väl till.
Jag skulle naturligtvis fortsätta fylla på med områden jag är engagerad i, men tror inte någon här är intresserad av att läsa en hel bok.

Stefan Hall

#21 på Kommunfullmäktige i Kumla

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver