Stefan Hven

Stefan Hven

#28 på Örebro läns Riksdagslista

#5 på Regionlistan Syd

#9 på Kommunfullmäktige i Kumla

Jag är målare som tycker mycket om mitt yrke. Jag tycker även om rättvisa arbetsplatser, därav har jag de 20 senaste åren engagerat mig fackligt. I mitt fackliga engagemang har jag även märkt att vi arbetare behöver vara mer representerade i beslut som tas i samhället. Därför ställer jag upp i riksdagsvalet för ett solidariskt samhället, till regionfullmäktige för ett friare liv och till kommunfullmäktige för allas lika värde. Jag är gift och har 3 barn som är i tonåren eller nästan där, jag vill att mina barn ska se ljust på framtiden, precis som jag önskar att alla vill att nästa generation ska det bättre än vad vi har nu.

Därför ställer jag upp

En liv där man känner sig behövd och har inflytande i sin situation skapar trivsel. Jag kandiderar för att öka inflytandet på arbetsplatser, skolor och samhället i stort. De otrygga anställningarna som fortfarande breder ut sig är något som jag gärna sätter stopp för. En otrygg anställning ger inte de inflytandet vi behöver, varken på arbetsplatsen eller på fritiden. Våra liv behöver vara mer förutsägbara och strävas till att ständigt förbättras. Därför ska fasta heltidsjobb vara norm. Det fackliga organisationer gör idag en stor del av förbättringen för oss arbetare, men samhället behöver använda den resursen mer, för att säkerställa och gynna säkra och trygga arbetsplatser. De fackliga organisationerna ska ges resurser för att vara en stark remissinstans i samhällsbygget. Att medlemsavgifter i facklig organisation är avdragsgill på deklarationen är en självklarhet för mig. Att arbetslivet och arbetsmiljön ska var anpassat för att vi ska hålla till pensionen ska vara en självklarhet. Vid de tillfällen som inte det kan uppfyllas ska det vara lika självklart att sjukförsäkring och omställning ska bli så pass bra att individen blir minimalt lidande i sin situation. En sjukförsäkring som inte tvingar de med krämper att gå i förtida pension. Pensionen ska vara i nivå så att vi inte ska behöva oro oss över hur ekonomin ska se ut den dagen det är dags för 52 veckors semester om året. Det är helt otroligt att dagens unga vuxna oroars sig redan för den ekonomiska situation som är aktuell om 3-4 decennier. Vi behöver höja pensionerna nu! Välfärden och främst sjukvården behöv få ett lyft. Ett anseende där alla har gott förtroende för sjukvården så att alla blir och vill vara så friska det bara går. Mer resurser till sjukvården. Ett fritt liv är att ha mycket fritid att göra det man tycker om på. Att kapa tiden för resor till jobbet är något att jobba vidare på. Att utveckla resandet i den gröna omställningen till att göra det mer tidseffektiv är något som vi ska jobba för. Bättre infrastruktur i samhället på bred front är något som gynnar oss alla. Att ta sig till skolan ska också vara enkelt, ju närmare skolan finns, desto enklare. En skola där alla barn får grunden till ett liv att som vuxen sträva mot sina drömmar och mål och ingen ska lämnas i utanförskapet. Jag är gärna med att skapa ett bättre samhälle för mig, för min familj, för mina jobbarkompisar, för oss arbetare och för nästa generation.

Stefan Hven

#28 på Örebro läns Riksdagslista

#5 på Regionlistan Syd

#9 på Kommunfullmäktige i Kumla

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • Fast anställning och heltid som norm
  • Mer avsättning till pensionssystemet  
  • Sjukförsäkring för sjuka, A-kassa till arbetssökande, Pension till äldre -ingen ska hamna mellan stolarna
  • Där LOU (lagen om offentlig upphandling) gäller, ska oschyssta och kriminella säljare av varor och tjänster i samhällsbygget stängas ute med hjälp av facklig organisation som remissinstans
  • Beivra kriminella, hjälp dem som är på väg i fel riktning och visa rätt riktning redan i skolan.

Frågor vi driver