Stefan Lövstrand

Stefan Lövstrand

# 15 på Kommunfullmäktige i Forshaga

Jag heter Stefan Lövstrand, 31 år gammal och bor i Deje, är medlem i Målarna.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Forshaga kommun. Hemmavid har jag fästmö och två söner. Varför jag kandiderar är för att jag vill vara med och skapa en bra framtid för mina barn, men också för att vi gemensamt genom bra social politik bygger vidare vårt samhälle så som vi är vana vid att ha det.

Därför ställer jag upp

Den svenska välfärden tillhör våra medborgare och ska inte bidra till att riskkapitalister tjänar miljonbelopp på arbetares löner och skattebetalningar. Rätten till sjukvård är vår att ha. Rätten till god utbildning är våra barns möjlighet till en bättre framtid. Den sociala tryggheten så som vi är vana vid ska vi bevara och inte sälja bort. Kommunalt fungerar det väldigt bra, men många tappar tron på den demokrati som vi alla känner till, därför är det väsentligt att man tar tag i saken och i min mening skapar folklig politik som alla kan vara överens om att ”det där är bra”. Vi ska värna om varandra och det gör man genom sund, demokratisk socialistisk politik i vårt samhälle.

Stefan Lövstrand

# 15 på Kommunfullmäktige i Forshaga

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • Bygga upp vår kommun i Forshaga så att alla känner sig delaktiga. Att få samhällen som Deje, Mölnbacka och övriga delar att blomstra till samhällen och bygder som vi så många gånger minns med kärlek och omtanke. Jag vill driva för att skolorna ska ha resurser att bedriva rättvis verksamhet. Att vården ska få mer resurser för att klara köproblematiken och tillgängligheten. Att fritidsverksamhet och idrottslivet ska gynnas och utvecklas för att alla barn ska ha tillgång till idrottande oavsett vad man har för social status. Att idrotta är en rättighet, inget privilegium.

Frågor vi driver