Stefan Pinjefors

Stefan Pinjefors

Region Skånes Sydvästkretsen 1 (Malmö)

Jag heter Stefan Pinjefors och är kundvärd på Pågatågen i Skåne. Jag kandiderar till regionfullmäktige för vår skånska kollektivtrafik.

Därför ställer jag upp

Jag heter Stefan Pinjefors och är kundvärd på Pågatågen i Skåne. Jag kandiderar till regionfullmäktige för vår skånska kollektivtrafik.

Jag har sedan 2003 arbetat ombord på våra skånska tåg och detta är enligt mig väldens bästa arbete. Att få se landskapet skifta färg och möta alla underbara resenärer.

Men detta yrke har även sina nackdelar. Hot och våld är vardag för många av oss som arbetar inom kollektivtrafiken. Detta måste få ett stopp!

Oseriösa upphandlingar måste få ett slut och kollektivtrafiken måste tas tillbaka i egen regi.

Vi måste satsa mer på att rusta upp vårat järnvägsnät samt vägnät, då detta är mycket eftersatt.

Stefan Pinjefors

Region Skånes Sydvästkretsen 1 (Malmö)

Jag kommer driva att:

  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver