Stefan Skoglund

Stefan Skoglund

#4 Uddevalla kommunfullmäktige

Jag heter Stefan Skoglund och är rörläggare. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att alla skall få en bra välfärd oavsett storleken på plånboken.

Därför ställer jag upp

Idag är jag ordförande i socialnämnden och det som oroar mig mest är att många partier vill privatisera välfärden vilket varken blir billigare, bättre eller effektivare. Vi skall utveckla välfärden i egen regi och ta tillbaka den demokratiska kontrollen.

Stefan Skoglund

#4 Uddevalla kommunfullmäktige

Jag kommer driva att:

  • Ställa om Sverige till framtidens jobb
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver