Susanne Andersson

Susanne Andersson

#13 Värnamos kommunlista

Jag heter Susanne Andersson och är 58 år.
Bor i Värnamo och jobbar på 3M Svenska AB där jag är HSO, klubbordförande och försäkringshandläggare.
Tillhör IF Metalls avd 40 där jag är revisor och ser hela verksamheten.
Jag ställer upp i kommunvalet för att jag vill påverka det som sker.

Därför ställer jag upp

Jag har varit fackligt aktiv under många år och varit med och påverkat arbetsmiljön på min arbetsplats till det bättre. Idag är det än mer psykosociala faktorer som påverkar oss i slimmade och effektiva organisationer.
Med konsekvenser som stress, otrygghet ökat kompetenskrav men inte alltid med resurser som ger rätt förutsättningar.
Det blir mer vanligt med inhyrd personal som bara ska arbeta och göra det som behövs, men som samtidigt saknar tryggheten i en fast tjänst, tillhörigheten till en arbetsplats och möjligheten att påverka.
Samma psykosociala påverkan som finns på många arbetsplatser och som kan göra människor sjuka eller att de tappar motivationen och slutar. Det är vårt största problem just nu och som vi måste lösa!

När man är engagerad i något blir det ofta att man dras med i något annat, så också i politiken. Viljan att förändra och förbättra är det som driver mig och det är lätt att arbetsområdet utökas.

Susanne Andersson

#13 Värnamos kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver