Susanne Dufvenberg

Susanne Dufvenberg

#2 på Regionfullmäktigelista för Västerbottens läns norra

Jag heter Susanne Dufvenberg är gift och har tre utflugna döttrar samt en katt. Jag arbetar rundskift som undersköterska på ett vård och omsorgsboende. Jag kandiderar till regionfullmäktige för att jag vill förbättra Hälso och sjukvården samt tandvården så att den blir mer jämställd och jämlik för medborgarna.

Därför ställer jag upp

Syftet med min kandidatur är att påtala, påvisa saker som behöver förbättrats och utvecklas inom Hälso och sjukvården utifrån nuläge som jag ser och möter i mitt dagliga arbete men också via möten med medborgarna. Jag har lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete men också fackligt arbete. För mig är det viktigt att de som arbetar inom denna sektor får rätt förutsättningar för sitt arbete samt att den Svenska modellen fungerar som den ska. Kvinnors hälsa och förebyggande arbete är också en mycket viktig fråga om varför jag väljer att kandidera.

Susanne Dufvenberg

#2 på Regionfullmäktigelista för Västerbottens läns norra

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • ställa om Sverige till framtidens jobb

Frågor vi driver