Susanne Lilja

Susanne Lilja

#19 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Sydväst

Jag heter Susanne Lilja, bor i Nykvarn men är engagerad i hela regionen. Jag är aktiv inom Handels sedan många år. Jag kandiderar till Region Stockholm för att jag vill skapa en trygg välfärd för medborgarna och personalen.

Därför ställer jag upp

Då jag kommer från ett lågbetalt arbete, där många har otrygga arbetsvillkor, så vet jag hur det är att jaga timmar och gå till jobbet fast man är sjuk. Trygga anställningar ger trygg personal som mår bra och stannar kvar. Det är extra viktigt inom vård, skola och omsorg och ger en tryggare välfärd för alla.
Vi behöver också alla orka jobba hela vägen till pension, med en lön och sedan en pension som går att leva på.
Därför vill jag vara med och verka för en likvärdig välfärd och jämlika förutsättning för alla livet igenom.

Susanne Lilja

#19 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Sydväst

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver