Theres Andersson

Theres Andersson

#6 på listan till Region Örebro län
#6 på listan till Hallsbergs kommun

Jag heter Theres är 44 år, är lagerarbetare och medlem i Handels. Vi behöver vara fler arbetare där besluten tas.

Därför ställer jag upp

Jag har varit fackligt aktiv i princip hela mitt arbetsliv. Mycket av det vi vill förändra kräver mer än fackligt engagemang då det kräver ändring i lagen. Du ska vara hållbar hela arbetslivet för att kunna njuta av din tid som pensionär och leva på din pension.
Rätten till heltid är viktig.
Välfärden är betald av skattebetalare och det ska inte gå att tjäna pengar på vårdtagare, elever eller barn.
En bra skola som ger våra barn en bred kunskapsgrund är viktig och varenda unge ska få förutsättningarna att klara skolan.

Theres Andersson

#6 på listan till Region Örebro län
#6 på listan till Hallsbergs kommun

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • trygga jobb
  • välfärd för alla utan vinstuttag
  • en pension att leva på
  • en inkluderande skola

Frågor vi driver