Therese Lundell

Therese Lundell

#16 på Kommunlistan i Säter

Jag heter Therese, aktiv kommunalare, skötare och tonårsmamma. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill göra Säter till en attraktiv kommun att bo i oavsett ålder och yrke.

Därför ställer jag upp

Jag vill göra Säter till en mer attraktiv kommun att bo i oavsett var i livet du befinner dig. Säter ska va en kommun man söker sig till inte ifrån.
Vi behöver en stark välfärd och en trygg kommun där alla känner sig delaktiga.

Therese Lundell

#16 på Kommunlistan i Säter

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Sstärka vården och omsorgen
  • Öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver