Therése Mancini

Therése Mancini

#1 på Sotenäs kommunlista

Jag är Therése, är både oppositionsråd och jobbar som undersköterska. Bor i Hunnebo med familj och pälsklingar. Jag vill till kommunfullmäktige för att förändra.

Därför ställer jag upp

Idag är inte samhället för alla och i en moderatstyrd kommun satsas inte lika mycket på välfärden. En stor utmaning vi har i kommunen framöver är möjligheter att rekrytera kompetent personal i våra verksamheter samt att klara av att på bästa sätt ge de som använder vår samhällsservice de bästa förutsättningarna, det krävs en Socialdemokratisk välfärdspolitik för att genomföra det. Tidigare arbetade jag fackligt i många år samtidigt som jag arbetade på min arbetsplats, det är viktigt att inte tappa förankringen till den. Min fackliga grund hjälper mig att se hur vi ska arbeta med organisationen i alla led.
Jag står också på riksdagslistan för att synliggöra att vanligt folk kan kandidera.

Therése Mancini

#1 på Sotenäs kommuns lista
#9 på riksdagslistan för Fyrbodal

Jag kommer driva att:

  • stärka vården och omsorgen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver