Thomas Olsson

Thomas Olsson

#18 på Jönköpings kommunlista

Thomas Olsson är 50 år och ombudsman på Kommunal men även ordförande i LO distriktet i Småland och Blekinge. Bor i Huskvarna med min familj och på fritiden är det familj och föreningsliv som fyller den tiden.

Därför ställer jag upp

Orättvisa! Det är just orättvisa som är drivkraften i mitt engagemang, både i samhället men också på arbetsplatserna. Varför ska det skilja så mycket i de förutsättningar olika människor har utifrån av vem man är uppväxt. På arbetsplatserna behövs alla och då ska väl alla ha bra villkor och schyssta förutsättningar för detta. Min främsta arena för att kunna påverka är i mitt arbete som ombudsman i Kommunal. Där får jag möjligheten att stödja och se till att se till att kommunals medlemmar får bättre villkor och att de får stöd om något händer. Men via mitt uppdrag som ordförande i LO distriktet i Småland och Blekinge får jag möjligheten att på verka på många olika nivåer, allt från när LOs medlemmar uppfattar orättvisa så som höjda priser eller dålig barnomsorg för ensamstående medlemmar. Det är detta jag vill fortsätta med men kan jag dessutom också påverka genom att se till att Socialdemokraterna får styra så tror jag att det finns goda förutsättningar för att samhället i stort blir lite med rättvist och tryggt för just vanligt folk.

Thomas Olsson

#18 på Jönköpings kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandring ska vara juridiskt bindande

Frågor vi driver