Thomas Rehn

Thomas Rehn

#62 i Region Värmlands Fullmäktigelista

Mitt namn är Thomas Rehn och bor i Skåre utanför Karlstad, medlem i IF Metall.

Jag har fru, barn och barnbarn. Mitt yrkesliv har varit inom den grafiska branschen. Numera som ombudsman.

Därför ställer jag upp

Mitt yrkesliv har varit inom den grafiska branschen. Arbetat med omställningsarbete några år och sedan som ombudsman inom IF Metall. Mitt intresse område är regional utveckling och tillväxt. Att skapa jobb är ett mycket viktigt politiskt område.

Thomas Rehn

#62 i Region Värmlands Fullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Öka möjligheten till studier och jobb i hela länet. Trygghet och Omställning för alla De orter som tappat arbetsförmedling, försäkringskassa och bankkontor får tillbaka dessa funktioner

Frågor vi driver