Tina Jacobs

Tina Jacobs

#31 på Kommunlistan i Ovanåker

Jag heter Tina Jacobs och är förälder
till tre barn.
Jag jobbar som servicetekniker inom
vattenkraft.
Kandiderar gör jag för att svenska
kollektivavtal ska gälla på alla
arbetsplatser i Sverige.

Därför ställer jag upp

Det förekommer många olyckor och dödsfall inom flera branscher. Ofta ser vi att det är hos företag som saknar kollektivavtal som olyckorna sker.
Att jobba med arbetsmiljö och riskanalyser är så mycket viktigare än många förstår.
Det krävs för att förhindra olyckor och ohälsa på våra arbetsplatser.
Arbetare och arbetsgivare ska kunna gå mer hand i hand för att stärka tryggheten på arbetsplatsen med hjälp av kollektivavtal.

Tina Jacobs

#31 på Kommunlistan i Ovanåker

Jag kommer driva att:

  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst;stärka vården och omsorgen
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen

Frågor vi driver