Tobias Berglund

Tobias Berglund

#44 på Alingsås lista

Jag heter Tobias Berglund och är 50 år, och bor utanför Nossebro. Jobbar på lager.
Ska kunna leva på sin lön. Stärka landsbygden. Kollektivtrafik.

Därför ställer jag upp

Jag är Skyddsombud och fackombud på mitt jobb. Tillhör handelskollektivet, vilket jag
trivs i. Jag tycker att man ska engagera sig fackligt och politiskt för att för förbättra världen.
Jag vill driva stoppa vinstuttagen i välfärden både i skolan och i sjukvård, vinsterna ska tillbaka till verksamheten.
Jag vill driva miljöfrågor och klimatfrågor för att miljön är viktig för mig. Hur vi ställer om är intressant.
Jag vill driva arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt det är viktig för mig, och jag tycker att man ska kunna leva på sin lön så stoppa hyvlingen.
Jag brinner också för att vi ska ha en stark fackföreningsrörelse.

Tobias Berglund

#44 på Alingsås lista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver