Tobias Eriksson

Tobias Eriksson

#4 på Regionfullmäktige Värmland

Jag heter Tobias Eriksson bor i Torsberg på en gård som ligger i Sunne kommun tillsammans med min sambo och dotter och våra hundar och hästar, är medlem i GS facket.

Idag har jag förtroendet att vara kommunalråd i kommunen men är tjänstledig från min anställning på Miller Graphics, som laseroperatör och har haft facklig uppdrag sedan 2003 då i grafiska fackförbunden senare i GS facket från 2009 och framåt. Jag kandiderar till regionfullmäktige.

Därför ställer jag upp

Mitt syfte är att driva facklig politiska frågor på ett regionalt perspektiv att det finns kollektivavtal vid upphandlingar som skapar goda förutsättningar för alla att jobba och kunna leva på sin lön. Helt enkelt att få livet att gå ihop. Jag ser andra viktiga frågor är att ha en bra vård i hela Värmland. Det viktigt att å till etableringar i länet så vi både får hit nya jobb men också kompletterar det vi redan är bra på som tex skogsnäringen och industrin.

Tobias Eriksson

#4 på Regionfullmäktige Värmland

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Så att vi får in krav på kollektivavtal i upphandlingar så att det berör fler i upphandlingskedjan i tex byggprojekt och transportbranschen. En bra vård och tillgänglig vård för Värmland. Bra arbetsförhållande för personalen.

Frågor vi driver