Tobias Lundblad

Tobias Lundblad

#9 på Uppsala läns Riksdags lista.
#17 på Uppsalas kommunfullmäktige lista.

Jag heter Tobias Lundblad, en 31 år gammal målare som precis blivit förälder. Jag engagerar mig politiskt för att förbättra vardagen för arbetare.

Därför ställer jag upp

Jag engagerar mig politiskt för att förändra och förbättra samhället för alla, inte bara för några och att vara med  skapa förutsättningar så att vanligt folk ska få en bra färd genom livet. Från en likvärdig och trygg skola, ett stabilt arbete med bra anställningsvillkor vidare till en lugn och bra omsorg som äldre. Det är det jag vill att samhället ska fokusera på och för att göra det behöver vi fördela våra resurser mer jämlikt. Vi måste få ett stopp på den ökade ojämlikheten och minska klyftorna mellan rik och fattig.

Tobias Lundblad

#9 på Uppsala läns Riksdags lista.
#17 på Uppsalas kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb.

Frågor vi driver