Tobias Rydell

Tobias Rydell

#17 på Östergötlands läns riksdagslista.  

Jag är 35 år och arbetar på en större industri i Mjölby där är jag anställd som montör. Är förtroendevald inom IF Metall och driver medlemmarnas frågor på arbetsplatsen och i samhället.

Därför ställer jag upp

Jag började engagera mig politiskt för att tillvarata och stärka oss arbetares intressen för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet och i samhället. För att stärka oss arbetares makt i förhållande till kapitalets makt.

Ska detta kunna bli möjligt så måste fler av oss med arbetarbakgrund ta plats i de beslutande rummen.

För vi behöver ta tillbaka ordning på svenska arbetsmarknaden.

Att under ett hårt yrkesliv skall ha en mänsklig sjukförsäkring som tillåter att man blir frisk innan man återgår till arbetslivet?

Det ska också finnas en dräglig pension att leva på för våra äldre.

Det här är frågor jag brinner för och utöver det vill jag även stärka psykvården i Sverige så att människor får den hjälp de behöver.

Tobias Rydell

#17 på Östergötlands läns riksdagslista.

Jag kommer driva att:

  • Ställa om Sverige till framtidens jobb.
  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst.

Frågor vi driver