Tobias Wallin

Tobias Wallin

#18 Kungälvs kommun

Jag heter Tobias Wallin, stolt barnskötare och fackligt aktiv i Kommunal.

Jag kandiderar till Kommunfullmäktige för att jag vill se förbättringar för oss vanliga arbetare. Att sätta välfärden främst och en bra arbetsmiljö för samtliga medarbetare i Kungälvs kommun.

Därför ställer jag upp

Jag vill strida för bättre villkor på våra arbetsplatser, höjda löner för alla välfärdsarbetare. Att alla skall ha en säker och god arbetsmiljö!
Att elever och barnen i skolan och förskolan skall få rätt förutsättningar för att klara sin utbildning och komma in i vuxenlivet på med goda framtids möjligheter. Att stärka personalen i välfärdens verksamheter kommer skapa bättre förutsättningar för brukaren och eleven.

Tobias Wallin

#18 Kungälvs kommun

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver