Tomas Aronson Ylipää

Tomas Aronson Ylipää

#12 Kommunfullmäktige Luleå

Jag heter Tomas Aronson Ylipää och sommarjobbar på SSAB för fjärde året eftersom jag studerar till statsvetare på Luleå tekniska universitet. Jag började min fackliga resa på Gestamp Hardtech där jag jobbade vid en härdlinje som gjorde balkar till bilar. Eftersom det är självklart att vara med i facket gick jag med.

Det är min andra mandatperiod som jag ställer upp till kommunfullmäktige i Luleå. Jag tycker att det är viktigt med ett fackligt perspektiv på de politiska frågorna, ett perspektiv som lätt kan glömmas bort om inte vi fackliga finns med vid de beslutade borden.

Kommunfullmäktige med sina nämnder är stora arbetsgivare och vi fackliga ska föregå med gott exempel. Vi kan ta bort de otrygga anställningarna, vi kan öka resurserna till välfärden och vi kan säkerställa att svenska kollektivavtal ska gälla i den kommun vi är verksam i.

Tomas Aronson Ylipää

#12 Kommunfullmäktige Luleå

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver