Tomas Sandberg

Tomas Sandberg

#16 Örebro Läns Regionfullmäktige

Jag heter Tomas Sandberg och bor i Örebro, är medlem i Pappers.

Jag har 2 vuxna barn och arbetar som pappersbruksarbetare sedan 18 års ålder. Jag kandiderar till Regionfullmäktige, för att få påverka utvecklingen av vår sjukvård och övriga områden inom vår region.

Därför ställer jag upp

Snart 64 år med grunden i fackföreningsrörelsen sedan 1979 i olika uppdrag, där jag nu är ordförande i pappers avd 52 Örebro, samt även erfarenheter från vår tidigare kommundelsnämndsorganisationen i Glanshammar, och nu sedan drygt 10 år i Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden, där ansvaret för grundläggande försörjningsstöd, och utbildningar för många av våra nysvenska vänner på sin väg till delaktighet i arbete och samhälle ligger.

Tomas Sandberg

#16 Örebro Läns Regionfullmäktige

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver