Tommie Hägg

Tommie Hägg

#5 på Halmstads kommunlista

Jag heter Tommie Hägg och är fackligt och politiskt aktiv med anställning som lagerarbetare på Heléns Rör i Halmstad. Välfärdsfrågor och hur vår arbetsmarknad fungerar är viktiga för mig.

Därför ställer jag upp

Välfärdsfrågor är viktiga för mig samt hur vi hanterar varandra på vår arbetsmarknad. Trygga jobb, både under tiden och efter man arbetat är oerhört viktigt. Det är rimligt att man genom att arbeta kan försörja sig, behålla hälsan samt erhålla en rimlig pension. Så är det inte idag för alla grupper i samhället. Allas möjlighet till en god livskvalité är grunden för mitt engagemang.

Tommie Hägg

#5 på Halmstads kommunlista

Tommie Hägg

Jag kommer driva att:

  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb

Frågor vi driver