Tommy Ottosson

Tommy Ottosson

#15 på Vaggeryds kommunlista

Jag heter Tommy Ottosson och är 57 år. Jag bor i Byarums-Grytås i Vaggeryds Kommun, är sambo och har en hund, har också en utflugen dotter och två barnbarn. Arbetar som svetsare på WOG Metall och är sekreterare i den fackliga klubben på min arbetsplats. Jag är medlem och förtroendevald i IF Metall Västbo-Östbo, där jag sitter som ledamot i avdelningsstyrelsen.

Därför ställer jag upp

Jag har ansvaret för IF Metalls ”verktygslådan” i den facklig-politiska gruppen samt är med i organisera/rekrytera-gruppen och hjälper till att starta nya fackliga klubbar på företagen.

Jag ställer upp i kommunvalet för att kunna påverka politiken och vårt samhälle. För närvarande är jag vice ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Jag har varit politiskt aktiv sedan SSU-tiden och i kommunpolitiken i tolv år.
Viktiga saker för mig är den psykosociala arbetsmiljön, som påverkas när man ”slimmar” organisationerna på arbetsplatserna allt mer.

Tommy Ottosson

#15 på Vaggeryds kommunlista

Jag kommer driva att:

  • stärka a-kassan och sjukförsäkringen, och jag vill att tandvården ingår fullt ut
  • arbetslivskriminaliteten måste bekämpas en gång för alla
  • gör om skattesystemet så det blir rättvist

Frågor vi driver