Ulla Valldén

Ulla Valldén

Region Skånes Sydostkretsen (Simrishamn, Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla)

Jag heter Ulla Valldén, jag är pensionär och har varit industriarbetare.
Att alla ska kunna leva på sin pension. Att tänderna ska ingå i högkostnadsskyddet.

Därför ställer jag upp

Höja pensionen för de med låg pension. Idag är Samhall inte för de som behöver, alltså den som inte kan jobba ute i fria marknaden. Att ingen ska falla mellan stolarna

Ulla Valldén

Region Skånes Sydostkretsen (Simrishamn, Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla)

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver