Ulrika Lorentzi

Ulrika Lorentzi

#3 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 5 Västra Söderort
#32 på riksdagslistan i Stockholms stad

Jag heter Ulrika Lorentzi och har tre barn som håller på att bli vuxna. Jag jobbar som välfärdsutredare på LO. Jag kandiderar till kommunfullmäktige och riksdagen för att jag vill bidra till ett samhälle som håller ihop med en stark välfärd som fördelas efter behov, inte av marknaden.

Därför ställer jag upp

Jag vill ta arbetarklassens intressen in i politiken och ta strid för rättvisa. För att bygga ett samhälle som håller ihop behöver vi trygga en god välfärd för alla. Då behövs mer resurser och bättre arbetsvillkor för de som arbetar i välfärden. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden så att välfärdens resurser går till välfärden och den fördelas efter behov, inte efter marknaden och vinstintresset. Vi behöver också laga trygghetsförsäkringar som sjukförsäkring, pension och a-kassa. Andra viktiga frågor är en arbetsmarknad med trygga, utvecklande jobb och bra arbetsmiljö samt investeringar i klimatomställning.

Ulrika Lorentzi

#3 på Stockholms kommunfullmäktigelista
#32 på riksdagslistan i Stockholms stad

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver