Urban Lindström

Urban Lindström

#2 Regionfullmäktige Västerbottens västra
#3 Kommunfullmäktige Åsele

Hejsan, jag är född och uppvuxen i Västerbottens inland. Jag har ett förflutet inom industrin och jobbar nu med folkbildning. Jag tycker att en jämlik välfärd i hela landet är viktig.

Därför ställer jag upp

Välfärden måste finnas i hela samhället, utifrån medborgarnas behov. Alla medborgare måste få vara med och förbättra det samhälle vi lever i. Det handlar om situationen på jobbet, det handlar om vården och omsorgen, det handlar om skolan, det handlar om hur Västerbotten och dess kommuner har en stark utveckling, det handlar om hur förutsättningar för fritiden ser ut. Kort och gott, tillsammans kan vi skapa ett bättre liv för vanligt folk.

Urban Lindström

#2 Regionfullmäktige Västerbotten västra
#3 Kommunfullmäktige Åsele

Jag kommer driva att:

  • Stärka vården och omsorgen
  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst;ställa om Sverige till framtidens jobb

Frågor vi driver