Urban Vikström

Urban Vikström

#19 Kommunfullmäktige Piteå

Jag heter Urban Vikström och har en dotter som börjar bli vuxen och jag brinner för trygg arbetsmiljö och en av mina hjärtefrågor är äldreomsorgen samt att jag ser utmaningar för att få våra unga medborgare att stanna i våran kommun.

Därför ställer jag upp

Jag började engagera mig för att jag tycker inte om dom vindar som blåser från höger, där man vill försämra för arbetaren, samt den fientlighet som finns för dom som kommer från krigsområden. Lokalt är det mycket att göra för dom anställda i bland annat äldreomsorgen. Där det ska tittas över scheman för att få bort delade turer bland annat.

Urban Vikström

#19 Kommunfullmäktige Piteå

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Höja straffen mot arbetslivskriminalitet

Frågor vi driver