Viktor Risling

Viktor Risling

#14 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 6 Yttre Västerort

Jag heter Viktor Risling och jobbar som kundservicevärd i tunnelbanan. Jag är aktiv inom Seko och jag kandiderar till regionfullmäktige eftersom jag har stor kunskap om kollektivtrafikfrågor..

Därför ställer jag upp

Jag hoppas att kunna bidra med ett kollektivtrafikperspektiv i regionpolitiken eftersom jag ser att det är en fråga som lätt drunknar bakom den mycket mer sexiga sjukvårdsfrågan.

Viktor Risling

#14 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 6 Yttre Västerort

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • höja pensionen för vanligt folk
  • ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver