Yoseph Yohannes

Yoseph Yohannes

#9 på Sundbybergs kommunfullmäktigelista

Jag heter Yoseph Yohannes. Jag är far till två ungdomar, är bussförare och aktiv inom Kommunal. Jag kandiderar för att minska de växande klassklyftorna.

Därför ställer jag upp

Jag brinner för barns rättigheter. frågor. Barn ska ha likvärdiga förutsättningar oavsett föräldrarnas socioekonomiska förutsättningar. Barnperspektivet ska alltid beaktas när beslut som är viktiga för barnen tas.

Yoseph Yohannes

#9 på Sundbybergs kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • ställa om Sverige till framtidens jobb

Frågor vi driver