Zahra Fandi

Zahra Fandi

#46 på Köpings kommunfullmäktige lista.

Jag heter zahra Fandi och arbetar som undersköterska i nattpatrullen i Köping. Jag är en småbarnsförälder till två barn. Det som fick mig att engagera mig i dessa frågor var att jag ville se en förändring i arbestmiljön. Att skapa och förbättra tryggheten för arbetarna. För att de kan utföra deras arbete utan att de stängs in i ett hörn på grund av arbestvillkoren.

Därför ställer jag upp

Jag brinner för en bra välfärd för att öka trygghet, solidaritet och jämlikhet. Samt att alla anställda ska ha bra arbetsvillkor, lön och svenska folket ska kunna styra den fina välfärd som de är med och betalar för med sina skattepengar.

Zahra Fandi

#46 på Köpings kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb.
  • Höja straffen mot arbetslivskriminalitet.
  • Höja straffet för de som utsätter anställda för brott.

Frågor vi driver