Zara Leghissa

Zara Leghissa

#4 på Norrbottens läns riksdagslista

Jag heter Zara Leghissa och är undersköterska inom demensvård. Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill förbättra välfärden och stärka arbetarnas arbets-och levnadsvillkor ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Därför ställer jag upp

Mitt engagemang inom fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen finns för att jag vill göra skillnad. Stärka människors rätt till ett gott liv och arbetsliv, oavsett inkomst och härkomst, kön, hälsa, ålder eller sexuell läggning. I dialog med medlemmar inom LO kollektivet och välfärden- de flesta kvinnor, vittnar många om ofrivilligt deltidsarbete, otrygga anställningar, ohållbara scheman och för få kollegor. Vittnesmål om lön, a-kassa, sjukpenning och en pension som knappt går att leva på. Vår gemensamma skattefinansierade välfärd som tillåts ätas upp av vinstintressen där arbetsvillkor och lön är än sämre och där kollektivavtal inte är en självklarhet. Här i Norrbotten är de gröna industrietsbleringarna på frammarsch och personalförsörjning, infrastruktur och bostadsbyggande en utmaning. Det finns inte plats för utnyttjade av arbetskraft och arbetslivskriminalitet! Hela landet och alla medborgare ska leva och blomstra! Då har trygga, jämlika och jämställda arbets- och levnadsvillkor stor betydelse. En god tillväxt och välfärd lever i symbios där människan ska sättas före vinsten. Så skapar vi ett tryggt samhälle.

Zara Leghissa

#4 på Norrbottens läns riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver