Zina Al-Daloo

Zina Al-Daloo

#29 på Kommunlistan i Gävle

Jag heter Zinah Aldaloo och är 32 år.
Till vardags arbetar jag som verksamhetsutvecklare
på ABF, där jag får jobba med det finaste som finns enligt mig, att genom folkbildningen stärka unga från alla delar av samhället.
När människor möts och organiserar sig uppstår engagemang som ger meningsfullhet och livsglädje samtidigt som det stärker ett tryggt och stabilt samhälle.

Därför ställer jag upp

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att leva och verka i. Samtidigt står Sverige inför tuffa utmaningar när det gäller bland annat att förbättra integrationen, ta till vara allas kompetens och göra Sverige till ett land där alla har så likvärdiga livschanser som möjligt.

Som invandrarkvinna har jag särskilt sätt hur bristande integrationen av utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden är. Inte allt för sällan har jag sett hur invandrar kvinnor utsättas för diskriminering, inte bara för att de är kvinnor, utan också på grund av vår hudfärg, religion eller etnicitet.

Därför valde jag att engagera mig politiskt, för jag vill föra in invandrarkvinnornas röst in i makten.
Alla människor ska kunna ha ett tryggt liv, hela livet, och få samma förutsättningar till det.
Jämlika samhällen tjänar vi alla på!

Att få känna sig värdefull bidrar i sin tur till ett demokratiskt och framåtsträvande samhälle.
När människor möts och organiserar sig uppstår engagemang som ger meningsfullhet och livsglädje samtidigt som det stärker ett tryggt och stabilt samhälle. Jag vill bidra till att alla får tillgång till de verktygen oavsett bakgrund, ålder, sexuell läggning, könsidentiteten eller samhällsklass.

Zina Al-Daloo

#29 på Kommunlistan i Gävle

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver