Hållbar arbetskraftsinvandring

Hållbar arbetskrafts­­­­invandring

Nu är tid för en hållbar arbetskraftsinvandring

Lagen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU måste göras om i grunden. Det är orimligt att människor lockas hit av oseriösa arbetsgivare och får slita för låga löner under usla villkor.

Svenska jobb ska i första hand gå till arbetslösa i Sverige. Människor från andra länder är välkomna hit för att arbeta, men då med villkor enligt kollektivavtal och i branscher där det finns brist på arbetskraft.

Samtidigt måste integrationen och etableringen förbättras för en långsiktigt hållbar migration. 

Därför kräver vi:

  • I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. Stärk skyddet för den som kommer som arbetskraftsinvandrare. De villkor som finns i anställningserbjudandet ska vara juridiskt bindande. 

  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring ska begränsas till bristyrken och bara omfatta heltidsjobb. 

  • Se till att vi får ordning och reda på arbetsmarknaden. Myndigheterna ska veta vilka som bor och arbetar i Sverige. Identitetskontrollen måste skärpas. Svenskt arbetstillstånd ska krävas från första dagen.

Gå med – för en hållbar arbetskraftsinvandring.