Hårdare tag mot brott

Hårdare tag mot brott

Nu är tid för trygghet från brott

Var femte medlem i ett LO-förbund har utsatts för hot eller våld på jobbet. Fyra av tio känner otrygghet på grund av gängkriminalitet. Men LO-förbundens medlemmar bekämpar också brott.

Brandmän släcker bilbränder, väktare skyddar värdetransporter och bostadsområden, kriminalvårdare hindrar brottslingars återfall och fritidsledare upptäcker när unga hamnar på glid.

Samtidigt har vi stora problem med kriminella arbetsgivare som försöker tjäna pengar på fusk och på utnyttjande av människor. Därför är brottsligheten också en självklar facklig fråga. 

Därför kräver vi:

  • Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med samhällets fulla styrka. Straffen måste göras så kraftiga att de är avskräckande och att brotten prioriteras av polisen. Sverige behöver fortsätta att stärka samverkan mellan alla berörda myndigheter och slopa sekretessen dem emellan.

  • Stärk skyddet för anställda mot hot och våld. Höj straffet för de som utsätter anställda för brott. Arbetsgivare ska ha ett skärpt ansvar för att motverka hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen. Stoppa farligt ensamarbete, en grogrund för såväl sexuella trakasserier som våld. 

  • Staten måste finnas i lokalsamhället. Inrätta statliga servicekontor i hela landet och en närvarande lokalpolis som håller ordning och bygger relationer. Se till att det finns en väl fungerande socialtjänst som samarbetar med rättsvårdande myndigheter.  

Säg ifrån – för trygghet från brott.