Starkare välfärd

Starkare välfärd

Nu är tid för en stärkt välfärd

Under många decennier har skattesänkningar och marknadsexperiment urholkat vårt gemensamma samhälle. Nu är det dags att ta tillbaka kontrollen. Vi vill ha en välfärd där vi är medborgare, inte kunder. Där människovärdet sätts före marknadsvärdet.

Vi vill att alla ska få vård efter behov, inte att de som kan betala extra får gå före. Vinstintressena måste bort.

Alla barn ska vara trygga, få kunskaper och utvecklas i förskolan, skolan och på fritids. Fler måste vilja arbeta i skolan, vården och omsorgen. En förutsättning för det är hållbara och hälsosamma arbetstider, en bra arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten.

Därför kräver vi:

  • Öka statsbidragen till välfärden. Satsa på personalen genom hållbara scheman, ökat inflytande och möjlighet att utveckla och använda sin kompetens.

  • Stärk vården och omsorgen. Se till att hela landet har lika tillgång till god sjukvård och bra äldreomsorg. Sätt stopp för vinstintressena och möjligheten att köpa sig före i kön genom privata sjukvårdsförsäkringar. Genomför en tandvårdsreform som likställer tandvård med övrig sjukvård.

  • Inför lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Inför avgiftsfri förskola och fritids till årskurs sex.

Gå med – för en stärkt välfärd.