Trygga jobb

Nu är tid för trygga jobb

Alla som kan arbeta ska ha ett arbete. Det ska vara ett tryggt arbete, med bra lön, goda villkor och en mänsklig arbetsmiljö. Men så är det inte idag. Arbetslösheten är hög.

Långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast. Och villkoren för många jobb har satts under press under lång tid. Bristerna i arbetsmiljön är stora. De otrygga anställningarna breder ut sig och arbetarkvinnor är särskilt utsatta. 

Därför kräver vi:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning. Genomför rejäla offentliga investeringar och en rättvis klimatomställning som ger förutsättningar för tillväxt och full sysselsättning för lång tid framåt. Investera i en hållbar energipolitik. Vi kan inte acceptera att låginkomsttagare och människor på landsbygden ska ta kostnaden medan andra kan klara sig undan.

  • Ställ om Sverige till framtidens jobb. Se till att alla, i hela Sverige, kan dra nytta av den snabba digitaliseringen. Ge vanligt folk möjligheten att utbilda sig mitt i livet. Satsa på utbildning och kompetensutveckling. 

  • Ta bort de otrygga anställningarna. Stärka individens möjlighet att påverka sin arbetssituation och planera sitt arbetsliv. Stärk skyddsombudens roll och ge alla anställda rätt till företagshälsovård. 

Säg ifrån – för trygga jobb.