Ulf Kristersson vill stoppa sjukförsäkring till cancersjuka

Ulf Kristersson vill stoppa sjukförsäkring till cancersjuka

Ulf Kristersson tänker införa stupstock i sjukförsäkringen.
Vi vet vart det ledde när han var socialförsäkringsminister:

Sjuka jagades till att se självmord som enda utväg.
Svårt cancersjuka utförsäkrades och tvingades jobba.

Den 11 september väljer du:
Försämrad sjukförsäkring med Ulf Kristersson eller
trygghet för vanligt folk med Magdalena Andersson.


Vi vet hur det var senast den borgerliga regeringen införde stupstocken. Moderaterna kastade ut 100 000 människor ur sjukförsäkringen. Svårt sjuka, även med dödliga diagnoser, stängdes av och tvingades att söka jobb eller arbeta.

Susanna Gideonsson, LOs ordförande

Källor

Från Moderaternas budgetmotion för 2022: Sänkt ersättning i a-kassan, sänkt ersättning i sjukförsäkringen och återinförande av den bortre parentesen
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-trygghet-och-fler-som-arbetar—moderaternas_H9024040

Från Dagens Nyheter 19 augusti 2022: Ulf Kristerssons lag har inget namn: ”Jag brukar säga på min sida i politiken”
https://www.dn.se/sverige/ulf-kristerssons-lag-har-inget-namn-jag-brukar-saga-pa-min-sida-i-politiken/

Från Sveriges radio 29 juni 2022: Moderaterna vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen – trots att få fick jobb
https://sverigesradio.se/artikel/moderaterna-vill-aterinfora-en-bortre-tidsgrans-i-sjukforsakringen-trots-att-fa-fick-jobb

Från Sveriges radio 29 juni 2022: Alliansens tidsbegränsade sjukförsäkring fungerade inte
https://sverigesradio.se/artikel/alliansens-tidsbegransade-sjukforsakring-fungerade-inte

Från regeringen.se: Ds 2015:17 Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
https://www.regeringen.se/contentassets/dc2a2a85969d4961836123c7bade0e01/avskaffande-av-den-bortre-tidsgransen-i-sjukforsakringen-ds-201517

Från Inspektionen för Socialförsäkringen 29 juni 2022: Avskaffandet av den bortre tidsgränsen – En analys av effekterna på långtidssjukskrivnas ekonomiska situation och användning av sjukförsäkringen
https://isf.se/publikationer/rapporter/2022/2022-06-29-avskaffandet-av-den-bortre-tidsgransen

Från Arbetet 27 april 2012: Allt fler utförsäkrade hotar med självmord
https://arbetet.se/2012/04/27/stark-okning-av-hot-om-sjalvmord/

Från Arbetet 14 januari 2011: Allvarligt sjuka tvingas till socialen
https://arbetet.se/2011/01/14/allvarligt-sjuka-tvingas-till-socialen/

Från Svenska Dagbladet 13 januari 2010: Regeringen varnades för självmord bland sjukskrivna
https://www.svd.se/a/897a6240-d23d-3cbc-88b4-45937c6d7ea4/regeringen-varnades-for-sjalvmord-bland-sjukskrivna

Från Aftonbladet 29 mars 2010: Hon har cancer – tvingas jobba
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EoJxAG/hon-har-cancer–tvingas-jobba

Från Sveriges radio 3 december 2009: Cancersjuka tvingas söka heltidsjobb
https://sverigesradio.se/artikel/3282835

Från SVT Nyheter 2 december 2009: Cancersjuka tvingas säga upp sig
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/20091202105022_cancersjuka_tvingas_saga_upp_sig

Från Dagens Nyheter 2 december 2009: ”Svårt cancersjuka kvinnor tvingas söka heltidsarbete”
https://www.dn.se/debatt/svart-cancersjuka-kvinnor-tvingas-soka-heltidsarbete/


Om detta i media

https://www.expressen.se/nyheter/los-frontalangrepp-mot-ulf-kristersson-/