Hela svaret: Trygghet för vanligt folk

Nu är tid för rättvisa

LOs plattform inför valet 2022

Det är vi som hämtar soporna och tillverkar bilen. Det är vi som arbetar i matbutiken, kör bussen och serverar på restaurangen. Det är vi som tar hand om de äldre, städar kontoret och bygger bostäder.

Vi kunde inte jobba hemma när pandemin slog till. Vi gick till jobbet som vanligt, trängdes i kollektivtrafiken och fick slita ännu hårdare när arbetskamrater blev sjuka. Vi är plikttrogna och lojala. Vi tar ansvar, värdesätter hederligt arbete och försöker göra rätt för oss. Vi vill inte ha hjältestatus eller applåder som tack för det. Men vi vill ha rättvisa och respekt. 

Vi vill ha trygga anställningar, men ser alltför många jobb försvinna eller bli timvikariat. Vi vill ha en välfärd som finns när vi behöver den men ser hur nedskärningar och vinstjakt har försvagat vård och omsorg. Vi vill ha en skola för alla barn men ser hur en del sorteras bort redan från början. Vi vill att unga ska kunna flytta hemifrån men ser hur de inte får någon bostad. Vi vill ha en rättvis klimatomställning men ser hur de som redan har mest bidrar minst.

Vi vill ha trygghet där vi bor men ser hur kriminalitet hotar vår vardag. Vi vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden men ser hur en okontrollerad arbetskraftsinvandring dumpar löner och arbetsvillkor. 

Vi är LO-förbundens medlemmar. Vanligt folk. Det är vi som bygger landet under såväl kriser som framgångar. Men vi är inte nöjda med utvecklingen i Sverige. Otryggheten har bitit sig fast, såväl i arbetslivet som i hela samhället. Klyftorna ökar. De som redan har mycket har fått mer medan vi vanliga arbetare har fått stå tillbaka. 

Det duger inte. Sverige kan bättre än så. Nu är tid för rättvisa och trygghet för vanligt folk.

Nu är tid för trygga jobb

Alla som kan arbeta ska ha ett arbete. Det ska vara ett tryggt arbete, med bra lön, goda villkor och en mänsklig arbetsmiljö. Men så är det inte idag. Arbetslösheten är hög. Långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast. Och villkoren för många jobb har satts under press under lång tid. Bristerna i arbetsmiljön är stora. De otrygga anställningarna breder ut sig och arbetarkvinnor är särskilt utsatta.

Därför kräver vi:

 • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning. Genomför rejäla offentliga investeringar och en rättvis klimatomställning som ger förutsättningar för tillväxt och full sysselsättning för lång tid framåt. Investera i en hållbar energipolitik. Vi kan inte acceptera att låginkomsttagare och människor på landsbygden ska ta kostnaden medan andra kan klara sig undan.
 • Ställ om Sverige till framtidens jobb. Se till att alla, i hela Sverige, kan dra nytta av den snabba digitaliseringen. Ge vanligt folk möjligheten att utbilda sig mitt i livet. Satsa på utbildning och kompetensutveckling. 
 • Ta bort de otrygga anställningarna. Stärka individens möjlighet att påverka sin arbetssituation och planera sitt arbetsliv. Stärk skyddsombudens roll och ge alla anställda rätt till företagshälsovård. 

Håller du med? Skriv under vår kampanj för trygga jobb!

Nu är tid för en stärkt välfärd

Under många decennier har skattesänkningar och marknadsexperiment urholkat vårt gemensamma samhälle. Nu är det dags att ta tillbaka kontrollen. Vi vill ha en välfärd där vi är medborgare, inte kunder. Där människovärdet sätts före marknadsvärdet. Vi vill att alla ska få vård efter behov, inte att de som kan betala extra får gå före. Vinstintressena måste bort.

Alla barn ska vara trygga, få kunskaper och utvecklas i förskolan, skolan och på fritids. Fler måste vilja arbeta i skolan, vården och omsorgen. En förutsättning för det är hållbara och hälsosamma arbetstider, en bra arbetsmiljö och bättre kvalitet i verksamheten.

Därför kräver vi:

 • Öka statsbidragen till välfärden. Satsa på personalen genom hållbara scheman, ökat inflytande och möjlighet att utveckla och använda sin kompetens.
 • Stärk vården och omsorgen. Se till att hela landet har lika tillgång till god sjukvård och bra äldreomsorg. Sätt stopp för vinstintressena och möjligheten att köpa sig före i kön genom privata sjukvårdsförsäkringar. Genomför en tandvårdsreform som likställer tandvård med övrig sjukvård.
 • Inför lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Inför avgiftsfri förskola och fritids till årskurs sex.

Håller du med? Skriv under vår kampanj för stärkt välfärd!

Nu är tid för minskade klyftor

Klyftorna i Sverige har vuxit under lång tid. Nu måste jämlikheten och rättvisan öka. Skattesystemet måste göras om så att de bäst ställda bidrar mer. Socialförsäkringarna måste förbättras. Om man blir sjuk eller arbetslös ska man få stöd för att komma tillbaka i arbete, inte kastas ut i fattigdom.

När man går i pension ska pengarna räcka till ett gott liv. Pensionsåldern ska inte höjas förrän arbetsmiljön och tryggheten kraftigt förbättrats för LO-förbundens medlemmar.

Därför kräver vi:

 • Höj pensionen för vanligt folk. De som går i pension ska ha minst 72 procent av lönen. Vi accepterar inte att pensionsåldern höjs förrän vi får rejäla förbättringar av vanligt folks arbetsmiljö och trygghet på jobbet.
 • Stärk a-kassan och reparera sjukförsäkringen. Taket i a-kassan måste höjas och följa löneutvecklingen. Ersättningsnivån ska vara minst 80 procent. Den orimliga prövningen av sjukas arbetsförmåga mot en låtsasarbetsmarknad måste bort. Karensavdraget måste avskaffas för gott.
 • Gör om skattesystemet. Höj kapitalskatterna och inför en rättviseskatt på årsinkomster över en miljon. Inför ett förvärvsavdrag för vanligt folk. 

Håller du med? Skriv under vår kampanj för minskade klyftor!

Nu är tid för en hållbar arbetskraftsinvandring

Lagen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU måste göras om i grunden. Det är orimligt att människor lockas hit av oseriösa arbetsgivare och får slita för låga löner under usla villkor.

Svenska jobb ska i första hand gå till arbetslösa i Sverige. Människor från andra länder är välkomna hit för att arbeta, men då med villkor enligt kollektivavtal och i branscher där det finns brist på arbetskraft. Samtidigt måste integrationen och etableringen förbättras för en långsiktigt hållbar migration. 

Därför kräver vi:

 • I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. Stärk skyddet för den som kommer som arbetskraftsinvandrare. De villkor som finns i anställningserbjudandet ska vara juridiskt bindande. 
 • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring ska begränsas till bristyrken och bara omfatta heltidsjobb. 
 • Se till att vi får ordning och reda på arbetsmarknaden. Myndigheterna ska veta vilka som bor och arbetar i Sverige. Identitetskontrollen måste skärpas. Svenskt arbetstillstånd ska krävas från första dagen.

Håller du med? Skriv under vår kampanj för en hållbar arbetskraftsinvandring!

Nu är tid för trygghet från brott

Var femte medlem i ett LO-förbund har utsatts för hot eller våld på jobbet. Fyra av tio känner otrygghet på grund av gängkriminalitet. Men LO-förbundens medlemmar bekämpar också brott.

Brandmän släcker bilbränder, väktare skyddar värdetransporter och bostadsområden, kriminalvårdare hindrar brottslingars återfall och fritidsledare upptäcker när unga hamnar på glid.

Samtidigt har vi stora problem med kriminella arbetsgivare som försöker tjäna pengar på fusk och på utnyttjande av människor. Därför är brottsligheten också en självklar facklig fråga. 

Därför kräver vi:

 • Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med samhällets fulla styrka. Straffen måste göras så kraftiga att de är avskräckande och att brotten prioriteras av polisen. Sverige behöver fortsätta att stärka samverkan mellan alla berörda myndigheter och slopa sekretessen dem emellan.
 • Stärk skyddet för anställda mot hot och våld. Höj straffet för de som utsätter anställda för brott. Arbetsgivare ska ha ett skärpt ansvar för att motverka hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen. Stoppa farligt ensamarbete, en grogrund för såväl sexuella trakasserier som våld. 
 • Staten måste finnas i lokalsamhället. Inrätta statliga servicekontor i hela landet och en närvarande lokalpolis som håller ordning och bygger relationer. Se till att det finns en väl fungerande socialtjänst som samarbetar med rättsvårdande myndigheter.  

Håller du med? Skriv under vår kampanj för trygghet från brott!

Avslutning

Sverige har enorma möjligheter. Vi är ett öppet land med yrkesskickliga arbetare och starka företag. Men det finns revor i vårt samhällsbygge. Vi har för hög arbetslöshet och vi har brister i välfärden. Klyftorna mellan människor växer och otryggheten ökar. Men det behöver inte vara så.

Framtiden är inte ödestämd. Vi kan ändra på den, om vi bestämmer oss för det. Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Vi ska åter till full sysselsättning. Vi ska stärka välfärden. Vi ska öka tryggheten för vanligt folk. 

Svaren på Sveriges problem finns inte hos de som vill ställa arbetare mot arbetare beroende på vilket land vi är födda i. Svaren finns inte hos de som tycker att vi ska betala högre skatt än den som tjänar pengar på börsklipp. Eller som tycker arbetare är lata och måste pressas till låglönejobb med sämre a-kassa.

Svaren finns inte heller hos de som tror att världen förändras genom plakatpolitik. 

Svaren finns bara i reformer som gör skillnad på riktigt. Som ökar investeringarna, skapar trygga jobb och bygger samhället starkt. Som kan leda landet i en rättvis klimatomställning. Det enda parti som har både kraften och viljan att genomföra en sådan politik är Socialdemokraterna.

Men då krävs en starkare socialdemokrati. Då krävs att högermajoriteten i riksdagen upphör. Därför är vårt mål i valrörelsen en socialdemokratiskt ledd regering med en starkare socialdemokrati.

Frågor vi driver

Frågor och svar:

Varför bryr sig LO om valet?

Vi vill ha trygghet för vanligt folk. Trygghet är att ha ett jobb med bra villkor. Men trygghet är också mer än villkoren vi har på jobbet. Trygghet är förskola, äldreomsorg och sjukvård med tillräckliga resurser. Trygghet är en pension som går att leva på. Trygghet är vad som händer om man blir sjuk och när man blir gammal. Trygghet är att inte bli utnyttjad på sitt arbete och hur snabbt polisen kommer om det skjuts där vi bor. Vår trygghet och Sveriges framtid avgörs i valet. Därför bryr vi oss.

Vad handlar det här valet om?

Det här valet handlar om att vanligt folk ska få det bättre. Eller om otrygghet ska bli det normala – både i arbetslivet och samhället i stort. Det handlar om att välfärden ska monteras ner eller byggas starkare. Det handlar om rättvisa för oss som jobbar eller ökade vinster för dem som tjänar pengar på kapital och förmögenheter.

Vilka är LOs viktigaste frågor?

 • Fler jobb och tryggare anställningar. För det krävs investeringar i hela samhället, schysta arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och en pension som går att leva på.
 • En stark välfärd. Inte nedskärningar och vinstjakt som försvagar skolan, vården och omsorgen.
 • Trygghet där vi bor och ordning och reda på arbetsmarknaden. Med fler närvarande poliser, skärpta straff och reglerad arbetskraftsinvandring.

Vad betyder hela svaret?

Det betyder att frågorna våra samhällsproblem ställer inte bara har ett svar – utan att de kräver ett helhetsgrepp. Fyra av tio medlemmar i våra förbund känner otrygghet på grund av gängkriminalitet. Att bekämpa brottsligheten är därför självklart viktigt. Men det är också helt avgörande att vi motverkar de klyftor som är en grogrund för kriminalitet. Hela svaret är hårda tag mot brottsligheten och en utbyggd välfärd. Och det finns det inget annat parti än Socialdemokraterna som står för.

Hårdare tag mot brottsligheten? Hur är det en facklig fråga?

Brottsligheten är en självklar facklig fråga eftersom våra medlemmar både utsätts för och bekämpar brott. Brandmän släcker bilbränder, väktare skyddar värdetransporter och bostadsområden. Kriminalvårdare hindrar brottslingars återfall och

fritidsledare upptäcker när unga hamnar på glid. Samtidigt har vi stora problem med kriminella arbetsgivare som försöker tjäna pengar på fusk och på utnyttjande av människor. Men till skillnad från många andra menar vi att hårda tag mot brottsligheten bara är ett svar – inte hela. Vi behöver också trygga jobb och en stark välfärd som kan minska de samhällsklyftor som skapar orättvisor och kriminalitet.

Varför skulle Socialdemokraterna göra det bäst?

Därför att Socialdemokraterna är det enda parti som både vill bekämpa brotten och brottens orsaker. Som vill skapa fler trygga jobb, bygga ut välfärden och ta hårda tag mot brottsligheten. Det är det enda partiet med hela svaret.

Varför stöttar ni Socialdemokraterna när det finns medlemmar som väljer andra partier? 

Vårt mål är att göra sånt som är bra för våra medlemmar. Socialdemokraterna är partiet med överlägset störst vilja och kraft att göra konkret politik av det målet.

Vem bestämmer att LO ska samverka med Socialdemokraterna?

Det gör LO-förbundens medlemmar på LOs högst beslutande organ: kongressen.

Jag har varit besviken på Socialdemokraterna. Varför ska jag ge dem min röst nu?

Förra mandatperioden gav ett otydligt valresultat och Januariavtalet blev en konsekvens av det. Alternativet hade varit en högerregering och stora försämringar för vanligt folk. Det hade varit en katastrof under pandemin. I stället kunde jobb räddas och tusentals människors försörjning tryggas. Det enda sättet att öka tryggheten för vanligt folk är en starkare socialdemokrati och att vi bryter högermajoriteten i riksdagen.